Movie Talk

Eye in the Sky

https://www.youtube.com/watch?v=hOqeoj669xg Alasan utama mengapa saya memilih filem ini menjadi topik perbincangan karena dilatar belakangi oleh issue yang cukup menarik perhatian umat manusia di abad 21; War on Terror.  Isu ini sendiri berkembang pesat terutama pasca peristiwa 9/11.  Adapun kaitannya kalau dalam konteks filem ini, mengisahkan tentang pemberantasan teroris Al-Shabaab di Afrika Timur. Issue ini sendiri…… Continue reading Eye in the Sky